Faaliyet Alanları

Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta

Gemi inşası, gemi finansmanı, alım satımı, tescili, terkini ve ipotek işlemleri; Charter party (bare boat C/;time C/P; Voyage C/P) / lay time/demurrage incelemesi ve anlaşmazlıkları;

İLETİŞİM
Av.Nilgün YAMANER
Ortak
Av. Emek ÖZTÜRK
Avukat
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”